O podjetju

VIZIJA IN CILJI

V podjetju si želimo spremeniti pogled podjetnikov na računovodsko stroko, ki je danes večinoma nespoštovana in necenjena dejavnost. Prizadevamo si pripeljati poklic računovodje na nivo, ki si ga zasluži. V večini primerov je naša dejavnost označena kot nekakšno nujno zlo, ki ga podjetja potrebujejo za svoje poslovanje (za obračun DDV, zaključni račun,…). Želimo si, da bi v nas videli svetovalca, ki se ne ukvarja izključno samo z računovodskimi posli, ampak lahko posameznemu podjetniku tudi pomaga na poti do poslovne uspešnosti, finančne stabilnosti in posledično tudi do dobička v podjetju.

Ne glede na to s kakšno poslovno dejavnostjo se podjetja ukvarjamo, je cilj vsakega izmed nas na koncu ustavriti – dobiček. To osnovno spoznanje ˝dobička˝ kot cilja, ki nam je vsem enak, smo v našem podjetju prepoznali kot glavno vodilo podjetja, saj se držimo načela ˝DOBIČEK NI GREH˝. To pa želimo na najboljši možni način predstaviti svojim poslovnim partnerjem.
Računovodtvo je dejavnost, kjer se stvari spreminjajo dnevno, zato naše podjetje nameni največ dodatnega časa izobraževanju, ki je priznano na državni in svetovni ravni.

Svojo strokovnost na področju računovodskih storitev dokazujemo vsakoletno na izobraževanjih in združenjih računovodji, ki so obvezne za člane vključene v Zbornico računovodskih servisov. Hkrati pa s tem izpolnjujemo pogoje za vpis v Katalog računovodskih servisov, kjer nam trenutno družbo dela samo še 72 slovenskih računovodskih servisov. Zvedamo se tudi odgovornosti do svojih poslovnih partnerjev, zato smo poskrbeli za zavarovanje poklicne odgovornosti in zavarovanje čiste premoženjske škode.