Storitve

Računovodstvo je dejavnost, ki se ukvarja z vrednostnim izražanjem poslovnih dogodkov in njihovo analizo. Po slovenski zakonodaji računovodstvo kot dejavnost potrebujejo prav vsa podjetja, za obračunavanje in poročanje različnim organom Republike Slovenjije.

Danes se zakonodaja spreminja skoraj čez noč, in to nemalokdaj podjetnikom povzroča velike preglavice, saj ji sami ne uspejo slediti. Zato smo v podjetju Dobiček d.o.o. na področju računovodstva, knjigovodstva in davčnega svetovanja podjetnikom v pomoč. Ne sledimo samo slovenski zakonodaji in računovodskim usmeritvam, vendar spremljamo tudi mednarodne računovodske usmeritve, zato da podjetniki čim bolje in lažje poslujete in napredujete na svoji podjetniški poti.

RAČUNOVODSKE STORITVE OPRAVLJAMO ZA (mikro, majhne, srednje in velike družbe)

 • d.o.o.
 • d.n.o
 • k.d
 • s.p.
 • zavode in društva
 • ostale zasebnike

 

STORITVE:

 • vodimo temeljne poslovne knjige (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige, …
 • vodimo analitične evidence kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpis odprtih postavk)
 • vodimo analitične evidence stroškov in prihodkov
 • obračunamo osebne prejemke in pripravimo vse evidence za plače za FURS in ZPIZ
 • obračunamo prispevke za zavezance za samostojne podjetnike
 • obračunamo druga izplačila fizičnim osebam (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški, študentske napotnice,…)
 • vodimo evidence osnovnih sredstev
 • obračunamo amortizacijo
 • obračunamo davek na dodano vrednost (mesečni ali trimesečni DDV-O)
 • pripravimo opomine, kompenzacijske predloge, ponudimo pomoč pri izvržbah in izterjavah
 • izdelamo računovodske izkaze (izkaz poslovnega izzida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • izdelamo davčne bilance in poročila
 • vodimo računovodstvo po projektih in stroškovnih mestih
 • pripravimo dokumentacijo za pridobitev bančnih posojil
 • izdelamo statistiko finančnih računov
 • izdelamo računovodska poročila na željo podjetnika
 • opravljamo elektronski plačilni promet
 • opravljamo računovodske analize poslovanja
 • pomagamo pri izterjavi dolgov in kadrovanju
 • obveščamo podjetja o konstantni spremembi zakonodaje
 • arhiviramo računovodsko in poslovno dokumentacijo
 • opravljamo računovodstvo na terenu (naš računovodja pri vas v podjetju)

 

Podjetniki se vse bolj zavedajo, da je dober računovodja eden od ključev dobremu poslovanju. Zato poleg osnovnih računovodskih storitev ponujamo tudi storitve:

 • davčnega svetovanja
 • poslovnega in finančnega svetovanja
 • svetovanja pri organizaciji poslovanja v podjetju
 • svetovnanja pri ustanovitvi podjetja
 • računovodenje pri podjetjih v stečaju